Closeup shot sleeping bat wrapped its wings

Ecologisch adviesrapport 

Ecologisch adviesrapport voor Woningisolatie: Verplichte Onderzoeksmogelijkheden.

Sinds de recente uitspraak van de Raad van State in augustus 2023 is het cruciaal om voorafgaand aan de isolatie van spouwmuren een ecologisch adviesrapport te laten opstellen. Deze verplichting vloeit voort uit de noodzaak om de aanwezigheid van beschermde diersoorten, waaronder vleermuizen, in kaart te brengen.

Raad van State Uitspraak: Belang van Ecologisch Onderzoek

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat bij de isolatie van spouwmuren in bestaande woningen eerst grondig ecologisch onderzoek vereist is om mogelijke aanwezigheid van vleermuizen vast te stellen. In een zaak tussen een isolatiebedrijf uit Best en het college van gedeputeerde staten van Utrecht werd vastgesteld dat de zorgplicht uit de Wet natuurbescherming niet werd nageleefd. Dit vanwege onvoldoende onderzoek naar vleermuizen in spouwmuren middels methoden zoals endoscopisch onderzoek met camera's.

Belang van Externe Inbreng: Meedenkers en Ontwikkelingen

De zaak omvatte meerdere belangen, waaronder klimaatdoelen, financiële aspecten voor woningeigenaren en bedrijven, alsook het behoud van vleermuispopulaties. Om een breder perspectief te verkrijgen, volgde de Afdeling bestuursrechtspraak in deze zaak de 'amicus curiae-procedure'. Hierbij werd input gevraagd van externe partijen om inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke gevolgen en onderzoeksmogelijkheden met betrekking tot vleermuizen in spouwmuren.

Closeup shot sleeping bat wrapped its wings
Huis vleermuis vrijmaken

Impact en Nieuwe Aanpak voor Woningisolatie

46 personen en organisaties, waaronder isolatiebedrijven, ecologische onderzoeksbureaus en overheidsinstanties, hebben gereageerd. De input illustreert significante ontwikkelingen sinds 2019, met nieuwe benaderingen voor grootschaligere woningisolatie met behoud van vleermuizen. Deze vernieuwde werkwijzen richten zich voornamelijk op woningbouwverenigingen en kunnen mogelijkheden bieden voor particuliere woningen, echter zonder betrokkenheid in deze rechtszaak.

* bron: Raad van State

Ecologisch Adviesrapport met My Insulation

Bij My Insulation, dé isolatie expert, verzorgen we de verplichte ecologische adviesrapporten voor woningisolatie. Ons team van specialisten staat klaar om grondig onderzoek uit te voeren om de aanwezigheid van beschermde diersoorten in uw spouwmuren te bepalen. Wij zorgen voor een gedegen rapportage en adviseren over de beste isolatieoplossingen in lijn met de geldende wetgeving en milieuoverwegingen.

Offerte/Advies

Maatwerk advies & prijsopgave

Type woning
Kies een optie
Tussenwoning
Hoekwoning
Twee onder 1 kap
Vrijstaand
Logo my insulation

Isoleren met My Insulation, de isolatie expert.  Besparend en bewust. "Samen naar een duurzame toekomst."

 

Contact

Openingstijden

maandag:     08:00 - 17:30
dinsdag  :     08:00 - 17:30
woensdag :  08:00 - 17:30
donderdag:  08:00 - 17:30
vrijdag:         08:00 - 17:30
zaterdag:      gesloten